Բյուջետային ծախսերի և պարտքերի հաշվետվություն 2_րդ եռամսյակ

69 70 68